VIRIKERATSASTUS on termi, jonka olen itse määritellyt asiakkaille, joiden toimintakyky ei riitä ratsastuksen ja hevostaitojen opetteluun.

Kun aikanaan pohdiskelin vammaisratsastusta ja sen asemaa, tein seuraavia havaintoja: meillä
on ratsastusterapia, joka on suunnitelmallista, ammattilaisen toteuttamaa kuntoutusta, jossa ei opetella varsinaisesti ratsastamaan. Siihen tarvitaan lääkärin suositus ja vielä tänäkin päivänä kriteerit ovat sen verran kovat, että ratsastusterapian saaminen voi olla pitkän tien takana. Vammaisratsastus taas on omakustanteista harrastustoimintaa, joten nämä kaksi eroavat selkeästi toisistaan.

Toisessa päässä on tavallinen ratsastuskoulu, joista tosin jokunen tarjoaa myös vammaisratsastusta. Monessa ratsastuskoulussa kuitenkaan puitteet ja olosuhteet eivät ole vammaisratsastusta tukevia, jonka johdosta vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat saattavat jäädä "väliinputoajiksi" ratsastuskoulussa. Myöskään ratsastuksen opettajien ja -ohjaajien tietotaito vammaisten rajoitteista ei välttämättä ole riittävä.

Tästä syystä haluan henkilökohtaisesti itse vetää vammais- ja erityisryhmien ratsastuksen
erilleen ihan omaan lokeroonsa. Pitkäaikainen visioni on, että vammaisratsastajat nousevat samalle arvotasolle vammattomien, ns. tavallisten eli "tavisten" kanssa - ei niin, että ollaan jatkuvasti tavisratsastajien "jaloissa". Ratsastuskoulut nimittäin valitettavasti toimivat enemmän tavisten ehdoilla kuin vammaisratsastajien ja se on toki ihan ymmärrettävää. Haluan, että vammaisillakin on mahdollisuus Prime Time-tunteihin ja kynnys osallistua esimerkiksi merkkisuorituksiin ja harjoituskilpailuihin laskee.

Nyt näyttää omaan silmään paremmalta! Mutta en ollut vieläkään tyytyväinen...

Nimittäin työkokeilu- ja työharjoittelujaksoni osoittivat sen, että asiakaskunta on vieläkin laajempaa. Suoritin samaan aikaan vammaisratsastuksen ohjaaja -koulutusta, ja huomasin kuinka jyrkkä raja on vammaisratsastuksen ja ratsastusterapian
välissä. Vammaisratsastajan tavoitteena on opetella ratsastusta, terapia-asiakkaan ei.

Kopioitu SRL:n sivuilta: "Lajina ratsastus on kaikille samanlainen: Erityisryhmien
ratsastuksessa eli vammaisratsastuksessa ratsastuslajia ei muuteta, mutta
opetus, varusteet ja olosuhteet voidaan järjestää tilanteen mukaan sopiviksi. Tavoitteena on tukea ratsastajaa erilaisilla toimintatavoilla ja apuvälineillä siten, että ratsastaminen onnistuu
turvallisesti ja ratsastaja voi kehittyä omien mahdollisuuksiensa mukaisesti. Ratsastus- ja hevostaitojen opettelemisen rinnalla tulevat mielenvirkistys ja kunnon kohottaminen. Ratsastus voi olla kunto-, hyöty- tai terveysliikuntaa. Myös valmentautuminen ja kilpaileminen on mahdollista aina huippu-urheilutasolle ja Paralympialaisiin asti."


Kokemus oli kuitenkin osoittanut sen, että meillä on myös asiakasryhmä, joita ei voida
nimittää vammaisratsastajiksi niinkuin SRL sen määrittelee. Asiakkaita, jotka eivät saa ratsastusterapiaa tai ovat ehkä jo käyttäneet jaksonsa. Tarvitaan siis jotain vielä ratsastusterapian ja vammaisratsastuksen väliin.

Ajatukseen löytyi apua Amerikan maalta. Sieltä löysin "therapeutic/recreational riding" -tyyppistä tarjontaa, joka erosi kuitenkin ratsastusterapiasta. Kutsuin pitkään puuttuvaa osiota nimellä terapeuttinen ratsastus, mutta luovuin siitä myöhemmin. En halua käyttää nimitystä "terapia", koska se luo mielikuvan koulutetun terapeutin tarjoamasta palvelusta. Voisiko se olla "elämysratsastusta"? Wikipedia kuitenkin määritteli elämyksen seuraavasti: "Elämys on aina henkilökohtainen; ihminen määrittää itse oman elämyskokemuksensa. Elämyksiä ei siten
voida takuuvarmasti tuottaa. On kuitenkin mahdollista luoda puitteet, joissa elämysten syntyminen on mahdollista ja jopa todennäköistä."

Olin siis hieman nihkeä myös "elämysratsastukselle", koska en voi taata sitä, että
ratsastaja saa joka kerta elämyskokemuksen. Sitä vastoin päädyin termiin "virikeratsastus". Virikkeen määritelmä: sysäys, heräte, kannustin, kiihoke, kimmoke, ponnin, yllyke. Juuri tätä nuo puuttuvan osion monesti hyvin passiiviset asiakkaat tarvitsevat!

Virikeratsastus on suunnattu asiakkaille, joiden tavoitteena ei ole varsinaisten ratsastustaitojen opettelu. On asiakkaita, jotka eivät koskaan opi kääntämään itse hevosta. On asiakkaita, joille ei koskaan voi antaa edes ohjia omaan käteen turvallisuusnäkökohtien vuoksi. Heillä ratsastuksen mielekkyyden täytyy koostua ihan muista asioista kuin ratsastuksen opettelusta. Haluan ottaa myös tämän asiakasryhmän omakseni, vaikka se meneekin virallisen vammaisratsastuksen määritelmän ulkopuolelle.

Jos haluat nähdä ja kokea mitä virikeratsastus on, varaa oma aika läheisellesi/asiakkaallesi!

Kuva: Krista Rostén https://rostenkrista.kuvat.fi/