Olen SRL:n hyväksymä, koulutettu pararatsastuksen ohjaaja ja -avustaja sekä hevoskerhon ohjaaja. Oma hevoskokemukseni on lähes 30 vuoden mittainen. Haluan olla työlläni vaikuttamassa asiakkaiden fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, unohtamatta kuitenkaan ratsastuksen ja hevostaitojen opettelua. Omia pääperiaatteitani on mm. vuorovaikutteisuus, hyvän ilmapiirin luominen ja oppilaan osallistaminen toimintaan. Mielekkäät, tarpeeksi haasteelliset tehtävät ja motivaation vaaliminen ovat tärkeimmät toimintani elementit.

Omina vahvuuksinani pidän pitkää hevoskokemusta, kykyä lukea asiakasta, tilannetajua, empaattisuutta sekä omakohtaista kokemusta vammaisuudesta ja erityistarpeista. Minulla on tarvittaessa käytössä kuvakansio ja ratsastuksen tukiviittomia kommunikoinnin välineinä.

Kuinka minusta tuli pararatsastuksen ohjaaja?

Yksinkertaisesti siitä syystä, että sairastuin itse MS-tautiin. Jouduin kohtaamaan suuria haasteita ja vaikeuksia sovittaakseni hevoset ja ratsastamisen uudelleen elämääni. Olen kuitenkin kuntoutunut nimenomaan hevosten ja ratsastamisen avulla nykyiseen kuntooni,
jossa MS-tauti ei näy juurikaan päällepäin. Haluan olla auttamassa muitakin, tavalla tai toisella. Ja huomasin, että vammaisratsastuksen kautta se onnistuu omalta osaltani kaikkein parhaiten. Pystyn yhdistämään pitkän hevoskokemukseni haluun auttaa muita.

Minulla on kaksi lasta itselläni ja vapaa-aikanani harrastan yhdessä koko perheeni kanssa taekwon-doa. Käyn myös apuohjaamassa lasten soveltavan taekwon-don ryhmässä kotikaupungissani Ylöjärvellä. Olen valmistunut mielenterveystyön kokemusasiantuntijaksi 2017 ja teen keikkaa myös sen saralla.